印刷する Udostępnij

Miesięczna alokacja aktywów

Miesięczna alokacja aktywów: czerwiec 2018

Comiesięczna opinia naszych ekspertów dotycząca klas aktywów.

11-07-2018

Multi-Asset Investments

Analizy i oceny: czerwiec 2018

Akcje Obniżyliśmy ocenę akcji do neutralnej, odzwierciedlając naszą ostrożniejszą postawę. Pozytywne rewizje zysków stały się ostatnio mniej powszechne, a szereg nadchodzących wydarzeń politycznych może doprowadzić do wyższej awersji do ryzyka.
Obligacje skarbowe Pozostajemy negatywni dla duration w ogóle. Wyceny poprawiły się, ale jeszcze nie są wystarczająco atrakcyjne. Cykliczne i techniczne czynniki są wciąż negatywne.
Surowce Cykliczne otoczenie pozostaje pozytywne, prowadząc do silniejszych fundamentów dla większości surowców. Dynamika i carry są wciąż wspierające.
Obligacje korporacyjne
Poźna faza cyklu i zacieśnienie monetarne wciąż stanowią znaczące przeciwności.

Ocena poszczególnych klas aktywów objęta jest skalą od oceny pozytywnej  poprzez ocenę neutralną  do oceny negatywnej  

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych klas aktywów objętych alokacją znajdą Państwo pobierając poniżej dokument PDF.Ważne informacje

Materiał przeznaczony wyłącznie dla profesjonalnych inwestorów i doradców. Ten dokument nie jest adresowany do klientów detalicznych. Poglądy i opinie prezentowane w niniejszym dokumencie należą do Schroders’ Multi-Asset Group i nie muszą odzwierciedlać poglądów wyrażanych lub przedstawianych w innych komunikatach i strategiach spółki Schroders lub za pośrednictwem jej innych funduszy.

Niniejszy dokument powstał wyłącznie w celu informacyjnym. Niniejszy materiał nie ma charakteru oferty ani ubiegania się o zakup lub sprzedaż jakichkolwiek instrumentów finansowych. Niniejszy materiał nie ma na celu udzielania porad księgowych, prawnych ani podatkowych czy wskazówek inwestycyjnych i w tych kwestiach nie należy polegać na zaczerpniętych zeń informacjach. Uważa się, że zawarte tu informacje są rzetelne, ale spółka Schroders nie gwarantuje ich pełności ani dokładności. Nie przyjmujemy odpowiedzialności za błędy co do faktów i opinii. Nie należy opierać się na poglądach i informacjach zawartych w dokumencie, podejmując indywidualne decyzje inwestycyjne i/lub strategiczne. Wyniki z przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników, na którym można było by się oprzeć; ceny jednostek uczestnictwa i dochód z nich mogą zarówno spadać, jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanej kwoty.

Wydawca: Schroder Investment Management GmbH, Taunustor 1, 60310 Frankfurt am Main. Dla Państwa bezpieczeństwa kontakty mogą być nagrywane lub monitorowane.