Typ jednostek uczestnictwa
ISIN: LU0903427978
Waluta: PLN
14/12/2018

down -1,4279 (-1,33%)

Schroder ISF EURO Equity PLN Hedged

Morningstar Analyst: Morningstar Analyst rating Srebro

Cele inwestycyjne

Fundusz dąży do zapewnienia wzrostu wartości kapitału poprzez inwestycje w akcje spółek z krajów należących do Europejskiej Unii Walutowej.

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje co najmniej 75% swoich aktywów w akcje spółek z siedzibą w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Fundusz inwestuje także co najmniej dwie trzecie swoich aktywów w akcje spółek z krajów, w których obowiązującą walutą jest euro.
Fundusz inwestuje w przedsiębiorstwa, które zarządzający uznaje za niedoszacowane przez rynek. Decyzje inwestycyjne opierają się na pogłębionej analizie sytuacji finansowej i atutów gospodarczych spółki, jak i na spotkaniach z kadrą zarządzającą. Choć w mniejszym stopniu, na pozycje portfela wpływają także analizy makroekonomiczne i tematyczne.
Fundusz może korzystać z instrumentów pochodnych w celu wypracowywania zysków z inwestycji, obniżania ryzyka lub efektywniejszego zarządzania funduszem. Fundusz może także utrzymywać środki pieniężne.

Polityka dystrybucji zysków

W ramach klasy jednostek uczestnictwa następuje kumulacja bieżącego dochodu realizowanego na inwestycjach funduszu, co oznacza, że pozostaje on w funduszu a jego wartość znajduje odzwierciedlenie w cenie klasy jednostek uczestnictwa.

Wyniki historyczne ( 30/11/2018 )

Wyniki dzienne % ( 14/12/2018 )

Wyświetl jako wykres Wyświetl jako wykres
Wyniki dzienne
Schroder ISF EURO Equity PLN Hedged A1 Acc
Od początku miesiąca -3,38
1 miesiąc -5,68
3 miesiące -12,28
6 miesięcy -16,23
1 rok -14,21
3 lata 7,49
5 lat 34,23

Wyniki miesięczne % ( 30/11/2018 )

Wyświetl jako wykres Wyświetl jako wykres
Wyniki miesięczne
Schroder ISF EURO Equity PLN Hedged A1 Acc MSCI European Monetary Union Net TR (PLN Hedged)*
1 miesiąc -2,46 -0,70
3 miesiące -10,53 -7,08
6 miesięcy -11,92 -6,79
Od początku roku -10,17 -5,58
1 rok -11,05 -6,26
3 lata 3,48 8,85
5 lat 32,90 38,67

Wyniki w ujęciu rocznym % ( 30/11/2018 )

Wyświetl jako wykres Wyświetl jako wykres
Wyniki w ujęciu rocznym
Schroder ISF EURO Equity PLN Hedged A1 Acc MSCI European Monetary Union Net TR (PLN Hedged)*
3 lata 1,14 2,86
5 lat 5,85 6,75
Od uruchomienia 9,84 7,47

Wyniki w roku kalendarzowym % ( 31/12/2017 )

Wyświetl jako wykres Wyświetl jako wykres
Wyniki w roku kalendarzowym
Schroder ISF EURO Equity PLN Hedged A1 Acc MSCI European Monetary Union Net TR (PLN Hedged)*
1 rok 16,86 14,87
2 lata 2,14 6,29
3 lata 14,18 11,66
4 lata 7,83 6,64
5 lat 26,40 26,80

Odrębne wyniki roczne na koniec kwartału % ( 30/09/2018 )

Wyświetl jako wykres Wyświetl jako wykres
Odrębne wyniki roczne na koniec kwartału
Schroder ISF EURO Equity PLN Hedged A1 Acc MSCI European Monetary Union Net TR (PLN Hedged)*
2018 -0,06 1,44
2017 23,78 24,66
2016 2,81 4,77
2015 9,31 4,70
2014 12,87 15,19

Przegląd

Klasa aktywówAkcje
Typ jednostek uczestnictwaA1
Rodzaj dystrybucjiAcc
Waluta typu jednostki uczestnictwaPLN
Zarządzający funduszemMartin Skanberg
Całkowita wielkość funduszu (mln) 5 118,74
Data uruchomienia funduszu21/09/1998
Data wprowadzenia typu jednostki uczestnictwa03/04/2013
BenchmarkMSCI European Monetary Union Net TR (PLN Hedged)*
Plan inwestycyjnySICAV
SiedzibaLuxembourg
Nazwa zakresu funduszySchroder ISF

Opłaty

Maksymalna opłata wstępna14,00 %
Opłata dystrybucyjna0,50 %
Opłaty bieżące2,35 %

1 Do 4.00% łącznej kwoty subskrypcji (ekwiwalent 4.16667% wartości aktywów netto)

Kody funduszu

ISINLU0903427978
SEDOLB4Q5PF6
BloombergSCEA1HP LX
CUSIPL8145X236
ReutersLU0903427978.LUF
Valoren20899721

Oceny

Analityk MorningstarSrebro

Inne

Częstotliwość wycenyCodziennie
Koniec roku obrachunkowego31 Dec