Typ jednostek uczestnictwa
ISIN: LU0903427978
Waluta: PLN
22/03/2019

down -1,6609 (-1,48%)

Schroder ISF EURO Equity PLN Hedged

Morningstar Analyst: Morningstar Analyst rating Srebro

Cele inwestycyjne

Fundusz dąży do zapewnienia wzrostu wartości kapitału poprzez inwestycje w akcje spółek z krajów należących do Europejskiej Unii Walutowej.

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje co najmniej 75% swoich aktywów w akcje spółek z siedzibą w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Fundusz inwestuje także co najmniej dwie trzecie swoich aktywów w akcje spółek z krajów, w których obowiązującą walutą jest euro.
Fundusz inwestuje w przedsiębiorstwa, które zarządzający uznaje za niedoszacowane przez rynek. Decyzje inwestycyjne opierają się na pogłębionej analizie sytuacji finansowej i atutów gospodarczych spółki, jak i na spotkaniach z kadrą zarządzającą. Choć w mniejszym stopniu, na pozycje portfela wpływają także analizy makroekonomiczne i tematyczne.
Fundusz może korzystać z instrumentów pochodnych w celu wypracowywania zysków z inwestycji, obniżania ryzyka lub efektywniejszego zarządzania funduszem. Fundusz może także utrzymywać środki pieniężne.

Polityka dystrybucji zysków

W ramach klasy jednostek uczestnictwa następuje kumulacja bieżącego dochodu realizowanego na inwestycjach funduszu, co oznacza, że pozostaje on w funduszu a jego wartość znajduje odzwierciedlenie w cenie klasy jednostek uczestnictwa.

Wyniki historyczne ( 31/01/2019 )

Wyniki dzienne % ( 22/03/2019 )

Wyświetl jako wykres Wyświetl jako wykres
Wyniki dzienne
Schroder ISF EURO Equity PLN Hedged A1 Acc
Od początku miesiąca -0,71
1 miesiąc -0,91
3 miesiące 8,49
6 miesięcy -10,13
1 rok -8,34
3 lata 15,19
5 lat 30,84

Wyniki miesięczne % ( 31/01/2019 )

Wyświetl jako wykres Wyświetl jako wykres
Wyniki miesięczne
Schroder ISF EURO Equity PLN Hedged A1 Acc MSCI European Monetary Union Net TR (PLN Hedged)*
1 miesiąc 6,58 7,08
3 miesiące -3,37 -0,34
6 miesięcy -13,36 -9,08
Od początku roku 6,58 7,08
1 rok -14,00 -8,36
3 lata 13,60 23,35
5 lat 33,62 40,62

Wyniki w ujęciu rocznym % ( 31/01/2019 )

Wyświetl jako wykres Wyświetl jako wykres
Wyniki w ujęciu rocznym
Schroder ISF EURO Equity PLN Hedged A1 Acc MSCI European Monetary Union Net TR (PLN Hedged)*
3 lata 4,33 7,22
5 lat 5,96 7,05
Od uruchomienia 9,71 7,43

Wyniki w roku kalendarzowym % ( 31/12/2018 )

Wyświetl jako wykres Wyświetl jako wykres
Wyniki w roku kalendarzowym
Schroder ISF EURO Equity PLN Hedged A1 Acc MSCI European Monetary Union Net TR (PLN Hedged)*
1 rok -16,49 -11,51
2 lata 16,86 14,87
3 lata 2,14 6,29
4 lata 14,18 11,66
5 lat 7,83 6,64

Odrębne wyniki roczne na koniec kwartału % ( 31/12/2018 )

Wyświetl jako wykres Wyświetl jako wykres
Odrębne wyniki roczne na koniec kwartału
Schroder ISF EURO Equity PLN Hedged A1 Acc MSCI European Monetary Union Net TR (PLN Hedged)*
2018 -16,49 -11,51
2017 16,86 14,87
2016 2,14 6,29
2015 14,18 11,66
2014 7,83 6,64

Przegląd

Klasa aktywówAkcje
Typ jednostek uczestnictwaA1
Rodzaj dystrybucjiAcc
Waluta typu jednostki uczestnictwaPLN
Zarządzający funduszemMartin Skanberg
Data uruchomienia funduszu21/09/1998
Data wprowadzenia typu jednostki uczestnictwa03/04/2013
BenchmarkMSCI European Monetary Union Net TR (PLN Hedged)*
Plan inwestycyjnySICAV
SiedzibaLuxembourg
Nazwa zakresu funduszySchroder ISF

Opłaty

Maksymalna opłata wstępna14,00 %
Opłata dystrybucyjna0,50 %
Opłaty bieżące2,35 %

1 Do 4.00% łącznej kwoty subskrypcji (ekwiwalent 4.16667% wartości aktywów netto)

Kody funduszu

ISINLU0903427978
SEDOLB4Q5PF6
BloombergSCEA1HP LX
CUSIPL8145X236
ReutersLU0903427978.LUF
Valoren20899721

Oceny

Analityk MorningstarSrebro

Inne

Częstotliwość wycenyCodziennie
Koniec roku obrachunkowego31 Dec