Typ jednostek uczestnictwa
ISIN: LU0903427978
Waluta: PLN
24/09/2018

down -0,4151 (-0,34%)

Schroder ISF EURO Equity PLN Hedged

Morningstar Analyst: Morningstar Analyst rating Srebro

Cele inwestycyjne

Fundusz dąży do zapewnienia wzrostu wartości kapitału poprzez inwestycje w akcje spółek z krajów należących do Europejskiej Unii Walutowej.

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje co najmniej 75% swoich aktywów w akcje spółek z siedzibą w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Fundusz inwestuje także co najmniej dwie trzecie swoich aktywów w akcje spółek z krajów, w których obowiązującą walutą jest euro. Fundusz inwestuje w przedsiębiorstwa, które zarządzający uznaje za niedoszacowane przez rynek. Decyzje inwestycyjne opierają się na pogłębionej analizie sytuacji finansowej i atutów gospodarczych spółki, jak i na spotkaniach z kadrą zarządzającą. Choć w mniejszym stopniu, na pozycje portfela wpływają także analizy makroekonomiczne i tematyczne. Fundusz może korzystać z instrumentów pochodnych w celu wypracowywania zysków z inwestycji, obniżania ryzyka lub efektywniejszego zarządzania funduszem. Fundusz może także utrzymywać środki pieniężne.

Polityka dystrybucji zysków

W ramach klasy jednostek uczestnictwa następuje kumulacja bieżącego dochodu realizowanego na inwestycjach funduszu, co oznacza, że pozostaje on w funduszu a jego wartość znajduje odzwierciedlenie w cenie klasy jednostek uczestnictwa.

Wyniki historyczne ( 31/08/2018 )

Wyniki dzienne % ( 24/09/2018 )

Wyświetl jako wykres Wyświetl jako wykres
Wyniki dzienne
Schroder ISF EURO Equity PLN Hedged A1 Acc
Od początku miesiąca 0,15
1 miesiąc -0,16
3 miesiące -1,05
6 miesięcy 2,71
1 rok 1,98
3 lata 31,13
5 lat 56,00

Wyniki miesięczne % ( 31/08/2018 )

Wyświetl jako wykres Wyświetl jako wykres
Wyniki miesięczne
Schroder ISF EURO Equity PLN Hedged A1 Acc MSCI European Monetary Union Net TR (PLN Hedged)*
1 miesiąc -2,26 -2,50
3 miesiące -1,56 0,32
6 miesięcy -1,14 1,99
Od początku roku 0,40 1,62
1 rok 5,08 6,25
3 lata 24,45 26,69
5 lat 63,69 69,94

Wyniki w ujęciu rocznym % ( 31/08/2018 )

Wyświetl jako wykres Wyświetl jako wykres
Wyniki w ujęciu rocznym
Schroder ISF EURO Equity PLN Hedged A1 Acc MSCI European Monetary Union Net TR (PLN Hedged)*
3 lata 7,56 8,20
5 lat 10,35 11,18
Od uruchomienia 10,59 7,97

Wyniki w roku kalendarzowym % ( 31/12/2017 )

Wyświetl jako wykres Wyświetl jako wykres
Wyniki w roku kalendarzowym
Schroder ISF EURO Equity PLN Hedged A1 Acc MSCI European Monetary Union Net TR (PLN Hedged)*
1 rok 16,86 14,87
2 lata 2,14 6,29
3 lata 14,18 11,66
4 lata 7,83 6,64
5 lat 26,40 26,80

Odrębne wyniki roczne na koniec kwartału % ( 30/06/2018 )

Wyświetl jako wykres Wyświetl jako wykres
Odrębne wyniki roczne na koniec kwartału
Schroder ISF EURO Equity PLN Hedged A1 Acc MSCI European Monetary Union Net TR (PLN Hedged)*
2018 3,21 5,40
2017 25,78 27,30
2016 -10,49 -10,17
2015 19,00 13,56
2014 24,36 29,80

Przegląd

Klasa aktywówAkcje
Typ jednostek uczestnictwaA1
Rodzaj dystrybucjiAcc
Waluta typu jednostki uczestnictwaPLN
Zarządzający funduszemMartin Skanberg
Całkowita wielkość funduszu (mln) 5 990,39
Data uruchomienia funduszu21/09/1998
Data wprowadzenia typu jednostki uczestnictwa03/04/2013
BenchmarkMSCI European Monetary Union Net TR (PLN Hedged)*
Plan inwestycyjnySICAV
SiedzibaLuxembourg
Nazwa zakresu funduszySchroder ISF

Opłaty

Maksymalna opłata wstępna14,00 %
Opłata dystrybucyjna0,50 %
Opłaty bieżące2,35 %

1 Do 4.00% łącznej kwoty subskrypcji (ekwiwalent 4.16667% wartości aktywów netto)

Kody funduszu

ISINLU0903427978
SEDOLB4Q5PF6
BloombergSCEA1HP LX
CUSIPL8145X236
ReutersLU0903427978.LUF
Valoren20899721

Oceny

Analityk MorningstarSrebro

Inne

Częstotliwość wycenyCodziennie
Koniec roku obrachunkowego31 Dec