Private Investor

Wartość aktywów netto

123,3302 PLN

21-06-2018

down 1,4058

AUM (M) 6124,74

Wartość aktywów netto

537,9761 PLN

21-06-2018

down 1,4050

AUM (M) 1720,12

Wartość aktywów netto

63,8735 PLN

21-06-2018

down 0,3116

AUM (M) 6966,80

Prognozy inwestycyjne

08CZE 2018

Infografika ekonomiczna: maj 2018

Prognozy inwestycyjne

08CZE 2018

Infografika ekonomiczna: maj 2018

Comiesięczna analiza i prognoza gospodarki światowej, rynków wschodzących oraz Europy.

Czytaj więcej

Prognozy inwestycyjne

05CZE 2018

Biuletyn ekonomiczny: maj 2018

Prognozy inwestycyjne

05CZE 2018

Biuletyn ekonomiczny: maj 2018

Wojny handlowe: co oznaczają dla gospodarki światowej?

Czytaj więcej

Prognozy inwestycyjne

27KWI 2018

Infografika ekonomiczna: kwiecień 2018

Comiesięczna analiza i prognoza gospodarki światowej, rynków wschodzących oraz Europy.

Prognozy inwestycyjne

09MAR 2018

Infografika ekonomiczna: luty 2018

Comiesięczna analiza i prognoza gospodarki światowej, rynków wschodzących oraz Europy.

Schroder ISF Global Gold

Efektywna dywersyfikacja portfela wykorzystująca potencjał wzrostu popytu na złoto

Dowiedz się więcej

Kontakt z nami

Zawiadamiamy o wystąpieniu opóźnienia publikacji kart jednostek uczestnictwa funduszu.