Private Investor

Wartość aktywów netto

122,1033 PLN

15-12-2017

down 1,0768

AUM (M) 5739,20

Wartość aktywów netto

543,5514 PLN

15-12-2017

up 0,5118

AUM (M) 1722,11

Wartość aktywów netto

63,3741 PLN

15-12-2017

down 0,3650

AUM (M) 6389,76

Globalne Badanie Inwestorów

30LIS 2017

Inwestorzy oszczędzają 11% swojej pensji na cele emerytalne, czy jest to wystarczające?

Globalne Badanie Inwestorów

30LIS 2017

Inwestorzy oszczędzają 11% swojej pensji na cele emerytalne, czy jest to wystarczające?

Wnioski płynące z Globalnego Badania Inwestorów wskazują, że nawet doświadczeni inwestorzy nie odkładają wystarczająco na emeryturę. Najmniej oszczędzają Europejczycy.

Czytaj więcej

Globalne Badanie Inwestorów

30LIS 2017

Czy Millenialsi są dobrym kursie by przejść na emeryturę w wieku 58 lat?

Globalne Badanie Inwestorów

30LIS 2017

Czy Millenialsi są dobrym kursie by przejść na emeryturę w wieku 58 lat?

W ujęciu globalnym Millenialsi oszczędzają 11,2% swojego wynagrodzenia na cele emerytalne. Jest to zaledwie niewiele mniej niż wynosi średnia dla wszystkich pokoleń, gdyż mają oni na celu wcześniejsz…

Czytaj więcej

Prognozy inwestycyjne

20LIS 2017

Infografika ekonomiczna: listopad 2017

Comiesięczna analiza i prognoza gospodarki światowej, rynków wschodzących oraz Europy.

Globalne Badanie Inwestorów

01LIS 2017

Inwestowanie ma wyższy priorytet niż majątek trwały i oszczędzanie

Inwestycje mają dla inwestorów wyższy priorytet niż oszczędzanie, wydatki czy spłata zadłużenia, to główny wniosek płynący z nowego badania.

Schroder ISF Global Gold

Efektywna dywersyfikacja portfela wykorzystująca potencjał wzrostu popytu na złoto

Dowiedz się więcej

Kontakt z nami

Zawiadamiamy o wystąpieniu opóźnienia publikacji kart jednostek uczestnictwa funduszu.