Клас акции
ISIN: LU0106235293
Ccy: EUR
12/12/2018

up 0.2976 (0.90%)

Schroder ISF EURO Equity

Morningstar: Morningstar rating: 4 stars | 1 more

Инвестиционни цели

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала, като инвестира в дялови ценни книжа на компании от държави, участващи в Европейския паричен съюз.

Инвестиционна политика

Фондът инвестира най-малко 75% от активите си в дялови ценни книжа на компании, включени в Европейското икономическо пространство. Фондът също така инвестира най-малко две трети от активите си в дялови ценни книжа на компании от държави, чиято валута е еврото.
Фондът инвестира във фирми, за които мениджърът счита, че са били подценени от пазара. Решенията за инвестиции се основават на задълбочено проучване на финансовата сила и бизнес силата на дадена компания, както и на срещи с ръководството. В по-малка степен позволяваме повече макроикономически или тематични възгледи да окажат влияние върху позициите в портфейла.
Фондът може да използва деривативи с цел постигане на инвестиционни печалби, намаляване на риска или по-ефективно управление на фонда. Фондът може да държи и парични средства.

Правила за разпределение

Този клас акции акумулира приходи, получени от инвестициите на фонда, което означава, че се съхраняват във фонда и стойността им се отразява в цената на класа акции.

История на представянето ( 31/10/2018 )

Дневно представяне % ( 12/12/2018 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дневно представяне
Schroder ISF EURO Equity A Acc
За месеца към днешна дата -2.43
1 месец -4.34
3 месеца -11.13
6 месеца -15.51
1 year -14.70
3 години 4.19
5 години 28.58

Месечно представяне % ( 31/10/2018 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Месечно представяне
Schroder ISF EURO Equity A Acc MSCI European Monetary Union Net TR
1 месец -7.72 -6.47
3 месеца -10.67 -9.22
6 месеца -10.19 -8.26
За годината към днешна дата -8.92 -6.48
1 year -10.39 -9.17
3 години 5.76 6.65
5 години 32.05 28.57

Представяне на годишна база % ( 31/10/2018 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне на годишна база
Schroder ISF EURO Equity A Acc MSCI European Monetary Union Net TR
2 year 5.18 5.95
3 години 1.88 2.17
4 години 5.71 5.43
5 години 5.71 5.15
Since launch 6.41 3.56

Представяне за календарна година % ( 31/12/2017 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне за календарна година
Schroder ISF EURO Equity A Acc MSCI European Monetary Union Net TR
1 year 15.27 12.63
2 year 1.49 4.33
3 години 13.73 9.82
4 години 6.26 4.32
5 години 24.21 23.36

Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието % ( 30/09/2018 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието
Schroder ISF EURO Equity A Acc MSCI European Monetary Union Net TR
2018 -1.35 -0.54
2017 22.01 22.24
2016 2.38 2.89
2015 8.74 2.94
2014 11.17 12.55

Общ преглед

Клас на активаEquities
Клас акцииA
Distribution TypeAcc
Валута на класа акцииEUR
Управител(и) на фондаMartin Skanberg
Дата на стартиране на фонда21/09/1998
Дата на стартиране на клас акции17/01/2000
БенчмаркMSCI European Monetary Union Net TR
Инвестиционна схемаSICAV
СедалищеLuxembourg
Име на обхват на фондSchroder ISF

Разходи

Такси за записване15.00 %
Такса за разпределение0.00 %
Текущи такси1.85 %

1 До 5.00% от общия размер на инвестицията (еквивалентно на 5.26315% от НСА)

Кодове за фондове

ISINLU0106235293
SEDOL5794922
BloombergSCHEEAA LX
CUSIPL8146A235
ReutersLU0106235293.LUF
Valoren1034699

Рейтинги

MorningstarMorningstar rating: 4 stars
Morningstar analystСребърен

Други

Честота на ценообразуванеДневно
Край на фискалната година31 Dec