Клас акции
ISIN: LU1201919856
Ccy: EUR
18/01/2018

down -0.0279 (-0.03%)

Schroder ISF QEP Global Absolute EUR Hedged

Инвестиционни цели

Фондът има за цел да осигури абсолютна възвръщаемост от нарастване на капитала и доход чрез инвестиране в дялови ценни книжа на компании в целия свят. Абсолютна възвръщаемост означава, че фондът се стреми да осигури положителна възвръщаемост за 12-месечен период при всякакви пазарни условия, но това не може да бъде гарантирано и капиталът ви е изложен на риск.

Инвестиционна политика

Фондът инвестира най-малко две трети от активите си в диверсифициран портфейл от дялови ценни книжа на компании в целия свят. Фондът притежава гъвкавостта да използва ливъридж, за да получи дълга и къса експозиция.
Дългата експозиция на фонда се фокусира върху компании с определени характеристики за „Стойност“ и/или „Качество“. „Стойност“ означава да се разглеждат показатели като парични потоци, дивиденти и доходност, за да се идентифицират ценни книжа, които според мениджъра са били подценени от пазара. „Качество“ означава да се разглеждат показатели като рентабилност, стабилност и финансова мощ на компанията. Късата експозиция на фонда се фокусира върху компании с лоши характеристики за „Стойност“ и/или „Качество“ при използване на същите показатели.
Фондът може (по изключение) да държи до 100% от активите си в парични средства. Фондът може да използва деривативи с цел постигане на инвестиционни печалби, намаляване на риска и по-ефективно управление на фонда.

Правила за разпределение

Този клас акции акумулира приходи, получени от инвестициите на фонда, което означава, че се съхраняват във фонда и стойността им се отразява в цената на класа акции.

История на представянето ( 31/12/2017 )

Дневно представяне % ( 18/01/2018 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дневно представяне
Schroder ISF QEP Global Absolute EUR Hedged A Acc
За месеца към днешна дата 0.74
1 месец 1.04
3 месеца 2.28
6 месеца -0.45
1 year -3.20
3 години 0.00
5 години 0.00

Месечно представяне % ( 31/12/2017 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Месечно представяне
Schroder ISF QEP Global Absolute EUR Hedged A Acc
1 месец 1.13
3 месеца 0.93
6 месеца -0.72
За годината към днешна дата -3.52
1 year -3.52
3 години -4.11
5 години 0.28

Представяне на годишна база % ( 31/12/2017 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне на годишна база
Schroder ISF QEP Global Absolute EUR Hedged A Acc
2 year 0.78
3 години -1.39
4 години -0.66
5 години 0.06
Since launch -0.45

Представяне за календарна година % ( 31/12/2017 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне за календарна година
Schroder ISF QEP Global Absolute EUR Hedged A Acc
1 year -3.52
2 year 5.26
3 години -5.58
4 години 1.57
5 години 2.97

Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието % ( 31/12/2017 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието
Schroder ISF QEP Global Absolute EUR Hedged A Acc
2017 -3.52
2016 5.26
2015 -5.58
2014 1.57
2013 2.97

Общ преглед

Клас на активаAlternatives
Клас акцииA
Distribution TypeAcc
Валута на класа акцииEUR
Управител(и) на фондаQEP Investment Team
Общо размер на фонда (милиони) 115.69
Дата на стартиране на фонда27/05/2015
Дата на стартиране на клас акции27/05/2015
Инвестиционна схемаSICAV
СедалищеLuxembourg
Име на обхват на фондSchroder ISF

Разходи

Такси за записване13.00 %
Такса за разпределение0.00 %
Такса за постигнат резултат10.00 %
Текущи такси1.89 %

1 До 3.00% от общия размер на инвестицията (еквивалентно на 3.09278% от НСА)

Кодове за фондове

ISINLU1201919856
SEDOLBWBY082
BloombergSCHQGAH LX
CUSIPL8T46Q776
ReutersLU1201919856.LUF
Valoren28088713

Други

Честота на ценообразуванеДневно
Край на фискалната година31 Dec