Клас акции
ISIN: LU0352097439
Ccy: EUR
19/01/2018

up 0.2086 (0.15%)

Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged

Morningstar: Morningstar rating: 4 stars

Инвестиционни цели

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала, като инвестира в конвертируеми ценни книжа, издадени от компании от целия свят.

Инвестиционна политика

Фондът инвестира най-малко две трети от активите си в диверсифицирана гама от конвертируеми облигации, издадени от компании в целия свят. Фондът може също да инвестира в дялови ценни книжа на компании в целия свят.
Конвертируемите облигации са обикновено корпоративни облигации, които могат да бъдат конвертирани в ценни книжа при дадена цена. Мениджърът счита, че инвеститорите могат да спечелят експозиция към глобалните пазари на ценни книжа чрез защитните предимства и по-слабо волатилните характеристики на инвестициите в облигации.
Фондът може да инвестира над 50% от активите си в облигации с кредитен рейтинг под инвестиционния (измерен по Standard & Poor's или друг равностоен рейтинг на други агенции за кредитен рейтинг за облигациите с кредитен рейтинг и подразбиращи се рейтинги на Schroders за облигациите без кредитен рейтинг).
Фондът може да използва деривативи с цел постигане на инвестиционни печалби, намаляване на риска или по-ефективно управление на фонда. Фондът може да държи и парични средства.

Правила за разпределение

Този клас акции акумулира приходи, получени от инвестициите на фонда, което означава, че се съхраняват във фонда и стойността им се отразява в цената на класа акции.

История на представянето ( 31/12/2017 )

Месечно представяне % ( 31/12/2017 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Месечно представяне
Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged A AccThomson Reuters Convertible Bond Global Focus EUR Hedged
1 месец 0.11 -1.01
3 месеца 1.71 -0.31
6 месеца 2.69 0.66
За годината към днешна дата 5.40 4.39
1 year 5.40 4.39
3 години 8.88 8.78
5 години 30.89 28.54

Представяне на годишна база % ( 31/12/2017 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне на годишна база
Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged A AccThomson Reuters Convertible Bond Global Focus EUR Hedged
2 year 2.86 2.47
3 години 2.88 2.85
4 години 3.18 3.32
5 години 5.53 5.15
Since launch 3.52 3.93

Представяне за календарна година % ( 31/12/2017 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне за календарна година
Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged A AccThomson Reuters Convertible Bond Global Focus EUR Hedged
1 year 5.40 4.39
2 year 0.37 0.58
3 години 2.92 3.60
4 години 4.08 4.74
5 години 15.50 12.82

Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието % ( 31/12/2017 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието
Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged A AccThomson Reuters Convertible Bond Global Focus EUR Hedged
2017 5.40 4.39
2016 0.37 0.58
2015 2.92 3.60
2014 4.08 4.74
2013 15.50 12.82

Общ преглед

Клас на активаFixed Income
Клас акцииA
Distribution TypeAcc
Валута на класа акцииEUR
Управител(и) на фондаPeter Reinmuth
Chris Richards
Общо размер на фонда (милиони) 1,590.29
Дата на стартиране на фонда14/03/2008
Дата на стартиране на клас акции28/03/2008
БенчмаркThomson Reuters Convertible Bond Global Focus EUR Hedged
Инвестиционна схемаSICAV
СедалищеLuxembourg
Име на обхват на фондSchroder ISF

Разходи

Такси за записване13.00 %
Такса за разпределение0.00 %
Текущи такси1.60 %

1 До 3.00% от общия размер на инвестицията (еквивалентно на 3.09278% от НСА)

Кодове за фондове

ISINLU0352097439
SEDOLB2Q5QD7
BloombergSCHGCAH LX
CUSIPL8146J343
ReutersLU0352097439.LUF
Valoren3855332

Рейтинги

MorningstarMorningstar rating: 4 stars

Други

Честота на ценообразуванеДневно
Край на фискалната година31 Dec